Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh AB =10cm và BC =12cm .Lấy M là trung điểm của BC a) Chứng minh góc AMB =90 độ b ) Tính

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh AB =10cm và BC =12cm .Lấy M là trung điểm của BC
a) Chứng minh góc AMB =90 độ
b ) Tính AM, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-03-14T06:26:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án
  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-canh-ab-10cm-va-bc-12cm-lay-m-la-trung-diem-cua-bc-a-ch

 2. $#QLinkVN$

  a) Nối AM lại.
  Xét \DeltaAMB và \DeltaAMC có:
  AB=AC (\DeltaABC cân tại A)
  MB=MC (M là trung điểm của BC)
  AM: chung
  =>\DeltaAMB=\DeltaAMC (c.c.c)
  =>\hat{AMB}=\hat{AMC} (hai góc tương ứng)
  Ta có:
  \hat{AMB}+\hat{AMC}=180^{o} (hai góc kề bù)
  Lại có: \hat{AMB}=\hat{AMC}
  =>\hat{AMB}+\hat{AMB}=180^{o}
  <=>2.\hat{AMB}=180^{o}
  <=>\hat{AMB}=180^{o}:2
  =>\hat{AMB}=90^{o} (đpcm)

  b) Có BC=12cm và M là trung điểm của BC
  =>MB=MC=(BC)/2=(12)/2=6 cm
  Xét \DeltaAMB có: \hat{AMB}=90^{o}
  =>\DeltaAMB vuông tại M
  Xét \DeltaAMB vuông tại M
  Áp dụng định lý Pytago vào \DeltaAMB, ta có:
  AM^{2}+MB^{2}=AB^{2}
  Thay MB=6cm và AB=10cm vào vế trên, ta có:
  AM^{2}+6^{2}=10^{2}
  <=>AM^{2}+36=100
  <=>AM^{2}=100-36
  <=>AM^{2}=64
  =>AM=\sqrt{64}=8
  Vậy AM=8cm

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-canh-ab-10cm-va-bc-12cm-lay-m-la-trung-diem-cua-bc-a-ch

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )