Toán Lớp 7: Cho xOy bằng 120°. Gọi Om, On lần lượt là tia đối của hai tia Ox và Oy khi đó số đo của mOn là : A.120° B.180° C.60° D.100° CHỈ CẦN ĐÚN

Question

Toán Lớp 7: Cho xOy bằng 120°. Gọi Om, On lần lượt là tia đối của hai tia Ox và Oy khi đó số đo của mOn là :
A.120°
B.180°
C.60°
D.100°
CHỈ CẦN ĐÚNG KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tuần 2022-06-17T01:24:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. -> A. 120^0
    – Vì Om và On lần lượt là tia đối của 2 tia Ox và Oy nê sẽ tạo ra 1 góc đối đỉnh với \hat{xOy}
    – 2 góc đối đỉnh bằng nhau nên \hat{mOn} =120^0
     

  2. Giải đáp: A.120°
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )