Toán Lớp 7: Cho hai góc kề bù xOy và yOz và biết rằng: 4xOy=5yOz. Tính số đo các góc xOy và yOz

Question

Toán Lớp 7: Cho hai góc kề bù xOy và yOz và biết rằng: 4xOy=5yOz. Tính số đo các góc xOy và yOz, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-11-24T00:57:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Theo đề bài , ta có : 4\hat{xOy} = 5\hat{yOz} => \frac{\hat{xOy}}{4}  = \frac{\hat{yOz}}{5} và \hat{xOy} + \hat{yOz} = 180^0
        Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :
      \frac{\hat{xOy}}{4}  = \frac{\hat{yOz}}{5} = \frac{\hat{xOy} +\hat{yOz}}{4 + 5} = \frac{180^0}{9} = 20^0
    Để \frac{\hat{xOy}}{4} = 20^0 => \hat{xOy} = 80^0
         \frac{\hat{yOz}}{5} = 20^0 => \hat{yOz} = 100^0
   Vậy : \hat{xOy} = 80^0 ;  \hat{yOz} = 100^0
   

 2. Ta có :\hat{xOy} kề bù với \hat{yOz}
  ⇒\hat{xOy}+ \hat{yOz}=180^o
  Vì: 4 \hat{xOy}= 5 \hat{yOz}
  ⇒( \hat{xOy})/(\hat{yOz})=5/4
  ⇒{( \hat{xOy}=180^o:(5+4).5=100^o),(\hat{yOz}=180^o-100^o=80^o):}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )