Toán Lớp 7: Cho góc xOy, có Ot là tia phân giác. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho OA = OB. Vẽ đoạn thẳng AB cắt Ot tại M. Chứng m

Question

Toán Lớp 7: Cho góc xOy, có Ot là tia phân giác. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho OA = OB. Vẽ đoạn thẳng AB cắt Ot tại M. Chứng minh
a) OAM = OBM;
b) AM = BM; OM  AB
c) OM là đường trung trực của AB
d) Trên tia Ot lấy điểm N . Chứng minh NA = NB giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 19 phút 2022-05-01T06:40:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét ΔOAM và ΔOBM có:
           OA = OB(gt)
     \hat{BOM} = \hat{AOM}(=90^o)
            OM chung
       => ΔOAM=ΔOBM(c-g-c)(1)
  b)
  Từ (1) = > AM = BM(2 cạnh tương ứng)
  ΔOBA có: OA = OB(gt)
              => ΔOBA cân tại O
               mà OM là trung tuyến ứng với cạnh AB
               => OM là đường cao ứng với cạnh AB
                => OM bot AB
  c)
  ΔOBA cân tại O có: OM là đường cao ứng với cạnh AB
                      => OM đồng thời là đường trung trực của AB
  d)
  Xét ΔOAN và ΔOBN có:
    OA = OB(gt)
   \hat{AON} = \hat{BON}(gt)
     ON chung
    => ΔOAN=ΔOBN(c-g-c)
    => NA = NB(2 cạnh tương ứng)

  toan-lop-7-cho-goc-oy-co-ot-la-tia-phan-giac-lay-diem-a-tren-tia-o-diem-b-tren-tia-oy-sao-cho-oa

 2. nè cậu
   

  toan-lop-7-cho-goc-oy-co-ot-la-tia-phan-giac-lay-diem-a-tren-tia-o-diem-b-tren-tia-oy-sao-cho-oa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )