Toán Lớp 7: Cho dãy tỉ số bằng nhau: $\frac{2019.a+b+c+d}{a}$ = $\frac{a+2019.b+c+d}{b}$ = $\frac{a+b+2019.c+d}{c}$ = $\frac{a+b+c+2019.d}{d}

Question

Toán Lớp 7: Cho dãy tỉ số bằng nhau:
$\frac{2019.a+b+c+d}{a}$ = $\frac{a+2019.b+c+d}{b}$ = $\frac{a+b+2019.c+d}{c}$ = $\frac{a+b+c+2019.d}{d}$
Tính giá trị biểu thức:
M= $\frac{a+b}{c+d}$ + $\frac{b+c}{d+a}$ + $\frac{c+d}{a+b}$ + $\frac{d+a}{b+c}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 5 ngày 2022-06-17T05:43:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-7-cho-day-ti-so-bang-nhau-frac-2019-a-b-c-d-a-frac-a-2019-b-c-d-b-frac-a-b-2019-c-d-c-f

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )