Toán Lớp 7: Cho dãy các số 3;7;11;15;19;… Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?

Question

Toán Lớp 7: Cho dãy các số 3;7;11;15;19;…
Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 tháng 2022-06-21T00:09:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Cho dãy các số 3;7;9;11;15;19;… Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?
    B∈{x∈N/x>1, x là số lẻ và các số cách nhau 4 đơn vị}

  2. okie luôn 
    Cho dãy các số 3;7;9;11;15;19;… Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?
    $\text{B∈{x∈N/x+4>1 và x là số lẻ}}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )