Toán Lớp 7: Cho biểu thức: `K = \frac{x + 7}{x + 3}` Có bao nhiêu số nguyên âm x để K là số nguyên

Question

Toán Lớp 7: Cho biểu thức: `K = \frac{x + 7}{x + 3}` Có bao nhiêu số nguyên âm x để K là số nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-21T05:44:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Các số nguyên âm x thỏa mãn K là số nguyên là -2;-4;-1;-5;-7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để K=(x+7)/(x+3)(x\ne3) là số nguyên thì:
  x+7\vdotsx+3
  =>x+3+4\vdotsx+3
  =>(x+3)+4\vdotsx+3
  =>4\vdotsx+3
  =>x+3\in Ư(4)={+-1;+-2;+-4}
  Ta có bảng sau:
  $\begin{array}{|c|c|}\hline x+3&1&-1&2&-2&4&-4\\\hline x&-2(TM)&-4(TM)&-1(TM)&-5(TM)&1(KTM)&-7(TM)\\\hline\end{array}$
  Vậy x\in{-2;-4;-1;-5;-7}

 2. Để K là số nguyên ⇔x+7 vdots x+3
                                  ⇔(x+3)+4 vdots x+3
                                  ⇔4 vdots x+3
                                  ⇔x+3 ∈ Ư(4)={±1;±2;±4}
                                  ⇔x ∈ {-4;-2;-5;-1;-7;1}
  Mà x là số nguyên âm ⇒ x ∈ {-1;-2;-4;-5;-7}
  Vậy x ∈ {-1;-2;-4;-5;-7}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )