Toán Lớp 7: Cho A=$\frac{2\sqrt{x+4}}{\sqrt{x}+3}$ . Tìm x để A thuộc Z

Question

Toán Lớp 7: Cho A=$\frac{2\sqrt{x+4}}{\sqrt{x}+3}$ . Tìm x để A thuộc Z, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-12-22T02:33:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu trả lời :
  toan-lop-7-cho-a-frac-2-sqrt-4-sqrt-3-tim-de-a-thuoc-z

 2. Để A in Z=> 2sqrt{x+4} vdots sqrt{x+3}
  Vì sqrt{x+3} vdots sqrt{x+3}
  =>2sqrt{x+3} vdots sqrt{x+3}
  =>2sqrt{x+4} – 2sqrt{x+3} vdots sqrt{x+3}
  =>1 vdots sqrt{x+3}
  =>sqrt{x+3} in Ư(1)={1; -1}
  TH1:
  sqrt{x+3}=1
  =>x+3=1
  =>x=1-3=-2
  TH2:
  sqrt{x+3}=-1
  =>x in emptyset
  Vì sqrt{} kết quả luôn dương mà TH2 kết quả là số âm
  Vậy x=1 thì A in Z

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )