Toán Lớp 7: Cho 2 đường tháng xx’ và yy’ cắt nhau tại O ,biết xOy’=50°.Số đo góc của x’Oy bằng : A.140° B.40° C.50° D.130°

Question

Toán Lớp 7: Cho 2 đường tháng xx’ và yy’ cắt nhau tại O ,biết xOy’=50°.Số đo góc của x’Oy bằng :
A.140° B.40° C.50° D.130°, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T05:20:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì \hat{xOy’} và \hat{x’Oy} là hai cặp góc đối đỉnh nên:
  \hat{xOy’}=\hat{x’Oy}=50°
  *Tính chất của hai cặp góc đổi đỉnh.
  Giải đáp:
  -> C. 
   

  toan-lop-7-cho-2-duong-thang-va-yy-cat-nhau-tai-o-biet-oy-50-so-do-goc-cua-oy-bang-a-140-b-40-c

 2. Đáp án C
  Vì góc xoy’ và góc x’oy là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc x’oy=50 độ
  Chọn đáp án C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )