Toán Lớp 7: Câu 34 Tổng các hệ số của đa thức (x3 – 3×2 + 4)6 (x3 + 3×2 – 5)200nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc là: A. 46.5200 B. 64 C. 0 D. 1 Câu

Question

Toán Lớp 7: Câu 34 Tổng các hệ số của đa thức (x3 – 3×2 + 4)6 (x3 + 3×2 – 5)200nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc là: A. 46.5200 B. 64 C. 0 D. 1 Câu 35 Cho P(x) = x8 – 1001×7 + 1001×6 – 1001×5 + …+ 1001×2 – 1001x + 250 thì P(1000) bằng: A. 250 B. – 750 C. – 250 D. 75, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tháng 2022-12-22T11:48:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 34 Tổng các hệ số của đa thức (x3 – 3×2 + 4)6 (x3 + 3×2 – 5)200 nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc là:
  A. 46.5200              B. 64              C. 0                  D. 1
    
  Câu 35 Cho P(x) = x8 – 1001×7 + 1001×6 – 1001×5 + …+ 1001×2 – 1001x + 250 thì P(1000) bằng:
  A. 250               B. – 750                     C. – 250                      D. 75

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )