Toán Lớp 7: câu 1.Cho đường thẳng x và đường thẳng y cắt nhau tại O. Số cặp góc đối đỉnh là A.1• B. 2• C.3; • D. 4 câu 2.Tìm x; y; z biết chúng lần

Question

Toán Lớp 7: câu 1.Cho đường thẳng x và đường thẳng y cắt nhau tại O. Số cặp góc đối đỉnh là A.1• B. 2• C.3; • D. 4
câu 2.Tìm x; y; z biết chúng lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5 và tổng của chúng bằng – 22. Giá trị của x; y; z lần lượt là A. -4; -8; – 10 B. -5; -6; -8 C. 4; 8; 10 D. 22; 0; 2
câu 3.Cho x:y = 3:5. và x. y= 15.Giá trị của x; ydương lần lượt là A. -15; 14 B. -3; -5; C. 3; 5 D. cả B và C
câu 4.Cho x:y = 3:5. và x. y= 15.Giá trị của x>0; y>0 lần lượt là A. 5; 3 B. 3; 5 C. -3; – 5 D. -5; -3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-06-15T23:09:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   c1: D.4
  c2: A.-4;-8;-10
  c3:C.3;5
  c4:B.3,5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )