Toán Lớp 7: Câu 02: Độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là: A. 7cm B. 5cm C. 6cm D.

Question

Toán Lớp 7: Câu 02:
Độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là:
A.

7cm
B.

5cm
C.

6cm
D.

14cm
Đáp án của bạn:
Câu 03:
Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống : – 7x 2 yz 3 – …….= – 11x 2 yz 3 . Đó là đơn thức :
A.

– 18 x 2 yz 3
B.

– 4x 2 yz 3
C.

18x 2 yz 3
D.

4x 2 yz 3
Đáp án của bạn:
Câu 04:
Tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. DE cắt AB tại F. Chọn đáp án sai:
A.

AB = DC.
B.

EC = BF
C.

AB = AE
D.

BD = DC.
Đáp án của bạn:
Câu 05:
Thu họn đơn thức A = 7x 2 y 7 .(-3) x 3 y. (-2) là :
A.

42 x 6 y 8
B.

– 42 x 5 y 7
C.

42 x 5 y 8
D.

42 x 5 y 7
Đáp án của bạn:
Câu 06:
Câu29. Cho vuông tại , có , . Độ dài cạnh là:
A.

4cm
B.

16 cm
C.

8cm
D.

2cm.
Đáp án của bạn:
Câu 07:
Đa thức có bậc sau khi thu gọn là:
A.

3
B.

4
C.

1
D.

0
Đáp án của bạn:
Câu 08:
Cho P(x) = -5x 5 + 4x 4 – x 2 + x + 1; Q(x) = x 5 – 5x 4 + 2x 3 + 1.
Hiệu của P(x) – Q(x) là:
A.

.– 6×5+ 9×4 – 2×3 – x2+ x
B.

– 4×5 + 9×4 + 2×3 + x2 – 2
Đáp án của bạn:
Câu 09:
Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI ,trọng tâm G.Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?
A.

B.

C.

D.

Đáp án của bạn:
Câu 10:
Tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. DE cắt AB tại F. Chọn đáp án đúng:
A.

Điểm D là trọng tâm
B.

Điểm D là trực tâm
Hỏi hộ em troai nha m.n
help vs nhoa ^^
ns đag gấp l ắm =v, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-12-21T03:52:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Câu $2:$ Áp dụng $Pytago$
  $⇒ B.5cm$
  Câu $3: -7x²yz³-4x²yz³=-11x²yz³$
  $⇒ D$
  Câu 4: $A.AB=DC $
  Câu $5: 7x²y^7.-3x³y.-2=42x^5y^8$
  $⇒ C$
  Câu 6: Thiếu dữ kiện
  Câu 7: Thiếu dữ kiện
  Câu $8: -5x^5+4x^4-x²+x+1-x^5+5x^4-2x³-1=-6x^5+9x^4-2x³-x²+x$
  $⇒ A$
  Câu 9: Thiếu dữ kiện
  Câu $10:$ Thiếu dữ kiện , đầy đủ là nếu $ΔABC$ vuông cân tại $B $
  thì điểm $D$ mới là trọng tâm
  $⇒ A$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )