Toán Lớp 7: Bài 3: Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số: 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh

Question

Toán Lớp 7: Bài 3: Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số: 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 3 tuần 2022-06-04T14:00:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 lần lượt là a,b,c,d
  Có: Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số: 9, 8, 7, 6
  = > a/9 = b/8 = c/7 = d/6
  Mà số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh.
  = > b – d = 70
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  = > a/9 = b/8 = c/7 = d/6 = {b – d}/{8 – 6} = 70/2 = 35 
  = > a = 35.9 = 315
         b = 35.8 = 280
         c = 35 . 7 = 245
         d = 35 . 6 = 210
  Xin 5 sao và hay nhất

 2. Gọi số học sinh của 4 khối lần lượt là: a,b,c,d
  Theo đề bài:
  a/9 = b/8 = c/7 = d/6 và b – d = 70
  => a/9 = b/8 = c/7 = d/6 = (b – d)/(8 – 6) = 70/2 = 35
  Từ đó suy ra:
  a = 35 . 9 = 315
  b = 35 . 8 = 280
  c = 35 . 7 = 245
  d = 35 . 6 = 210
  Vậy a = 315
         b = 280
         c = 245
         d = 210

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )