Toán Lớp 7: ba lớp 7A 7B 7C trồng được số cây lần lượt với tỉ lệ là 345 biết rằng 2 lần số cây lớp 7b trồng được nhiều hơn số cây lớp 7C trồng được

Question

Toán Lớp 7: ba lớp 7A 7B 7C trồng được số cây lần lượt với tỉ lệ là 345 biết rằng 2 lần số cây lớp 7b trồng được nhiều hơn số cây lớp 7C trồng được 30 cây số cây trồng được của lớp 7C trong đó hơn số cây trồng được của lớp 7A là:
A. 10 cây
B. 20 cây
C. 40 cây
D. 30 cây
KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tuần 2022-06-17T00:00:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Gọi số cây 3 lớp 7A ;  7B và 7C trồng được lần lượt là a , b , c 
    Ta có : $\frac{a}{3}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{5}$ = $\frac{2b-c}{2.4-5}$ = $\frac{30}{3}$ = 10
    a = 10 . 3 = 30
    Vậy số cây lowpss 7A trồng được là 30 cây 
    ⇒ Chọn đáp án D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )