Toán Lớp 7: Ba đội san đất làm cùng một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất; thứ hai và thứ ba hoàn thành công việc lần lượt trong 4; 6; 8

Question

Toán Lớp 7: Ba đội san đất làm cùng một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất; thứ hai và thứ ba hoàn thành công việc lần lượt trong 4; 6; 8 ngày. Số máy của đội hai nhiều hơn đội ba 2 máy. Tính số máy của mỗi đội (giả thiết mỗi máy san đất có cùng năng suất), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 9 phút 2022-05-01T06:17:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là a; b; c
  Vì số máy tỉ lệ nghịch với thời gian
  =>4a=6b=8c
  =>(4a)/24=(6b)/24=(8c)/24
  =>a/6=b/4=c/3 và b-c=2
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  =>a/6=b/4=c/3=(b-c)/(4-3)=2/1=2
    a/6=2=>a=12
    b/4=2=>b=8
    c/3=2=>c=6
  Vậy số máy của ba đội lần lượt là 12; 8 và 6 máy

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số máy của đội 1 ; đội 2 ; đội 3 lần lượt là x,y,z ( máy )
  Điều kiện : x,y,z∈$N^*$ 
  Vì số máy cày và thời gian hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và số ngày hoàn thành công việc của đội 1 ; đội 2 ; đội 3 lần lượt là 4;6;8 ngày nên ta có :
  4x=6y=8z
  ⇒ {4x}/24={6y}/24={8z}/24
  ⇒ x/6=y/4=z/3
  Vì số máy của đội hai nhiều hơn đội ba 2 máy nên ta có :
  y-z=2
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/6=y/4=z/3={y-z}/{4-3}=2/1=2
  ⇒$\begin{cases} x=6.2=12\\y=4.2=8\\z=3.2=6 \end{cases}$
  Vậy số máy của đội 1 ; đội 2 ; đội 3 lần lượt là 12;8;6 máy
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )