Toán Lớp 7: a)$\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$ và $\frac{y}{5}$=$\frac{z}{4}$ và x-y+z=-49 b)$\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{4}$ và $x^{2}$-$y^{

Question

Toán Lớp 7: a)$\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$ và $\frac{y}{5}$=$\frac{z}{4}$ và x-y+z=-49
b)$\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{4}$ và $x^{2}$-$y^{2}$+2$z^{2}$=108, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 8 tháng 2022-04-19T09:43:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Hơi khó hỉu xíu =(
    Mình gửi bạn nhkaa <3
     
     

    toan-lop-7-a-frac-2-frac-y-3-va-frac-y-5-frac-z-4-va-y-z-49-b-frac-2-frac-y-3-frac-z-4-va-2-y

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )