Toán Lớp 7: a) 2.3 mũ x = 162 b) 5.x mũ 3 = 40 c) (x+2) mũ 3 = -27 d) (2x -1) ) mũ 2 = 25 ê) (x+1/2)mũ 2 = 25/4

Question

Toán Lớp 7: a) 2.3 mũ x = 162
b) 5.x mũ 3 = 40
c) (x+2) mũ 3 = -27
d) (2x -1) ) mũ 2 = 25
ê) (x+1/2)mũ 2 = 25/4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 ngày 2022-06-18T17:05:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. text{#Orca}
  a) 2 . 3^x = 162
  3^x = 162 : 2
  3^x = 81
  3^x = 3^4
  => x = 4
  b) 5 . x^3 = 40
  x^3 = 40 : 5
  x^3 = 8
  x^3 = 2^3
  => x = 2
  c) (x + 2)^3 = -27
  (x + 2)^3 = (-3)^3
  x + 2 = -3
  => x = -5
  d) (2x – 1)^2 = 25
  (2x – 1)^2 = 5^2
  2x – 1 = 5
  2x = 6
  x = 6 : 2 = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )