Toán Lớp 7: A=2^12.13+2^12.65/2^10.104+3^10.11+3^10.5/3^9.2^4 KHÔNG SAO CHÉP MẠNG

Question

Toán Lớp 7: A=2^12.13+2^12.65/2^10.104+3^10.11+3^10.5/3^9.2^4
KHÔNG SAO CHÉP MẠNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 3 tuần 2022-06-04T13:57:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A=6 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A={2^12. 13+2^12. 65}/{2^10. 104}+{3^10. 11+3^10. 5}/{3^9. 2^4}
  A={2^12 .13+2^12 .65}/{2^10 . 2^2 .26} + {3^9 . 3.11 +3^9 .3 .5}/{3^9 .2^4}
  A={2^12 .13+2^12 .65}/{2^12 .26} + {3^9 . 3.11 +3^9 .3 .5}/{3^9 .2^4}
  A={2^12 .(13+65)}/{2^12 .26} + {3^9 .( 3.11 +.3 .5)}/{3^9 .2^4}
  A={13+65}/{26} + {3.11 +3 .5}/{2^4}
  A={13+65}/{26} + {33 +15}/{16}
  A={78}/{26} + {48}/{16}
  A=3+3
  A=6

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-a-2-12-13-2-12-65-2-10-104-3-10-11-3-10-5-3-9-2-4-khong-sao-chep-mang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )