Toán Lớp 7: 5/3x+11/6=1/4x-3/4 Bạn giúp mình nha????

Question

Toán Lớp 7: 5/3x+11/6=1/4x-3/4
Bạn giúp mình nha????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-11-24T02:20:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $x = \dfrac{-31}{17}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $ \dfrac{5}{3}x + \dfrac{11}{6} = \dfrac{1}{4}x – \dfrac{3}{4}$
  $ \dfrac{5}{3}x – \dfrac{1}{4}x = – \dfrac{3}{4} – \dfrac{11}{6} $
  $\dfrac{17}{12}x = -\dfrac{31}{12}$
  $x = \dfrac{-31}{17}$

 2. \qquad 5/3x+11/6=1/4x-3/4
  <=> 5/3x-1/4x=-3/4-11/6
  <=> 17/12x=-31/12
  <=> x=-31/12:17/12
  <=> x=-31/17
  Vậy x=-31/17
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )