Toán Lớp 7: 4.(-1/2)^3 -2.(-1/2)^2+3.(-1/2)+1

Question

Toán Lớp 7: 4.(-1/2)^3 -2.(-1/2)^2+3.(-1/2)+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-03-03T02:03:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  4.(-1/2)^(3)-2.(-1/2)^(2)+3.(-1/2)+1
  =4.(-1/8)-2.(1)/4+(-3/2)+1
  =(4.(-1))/8-(2.1)/4-3/2+1
  =-1/2-1/2-3/2+1
  =-1-3/2+1
  =(-1+1)-3/2
  =-3/2

 2. Giải đáp:
   -3/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4 . (-1/2)^3 – 2 . (-1/2)^2 + 3 . (-1/2) + 1
  = 4 . (-1/8) – 2 . 1/4 + (-3)/2 + 1
  = -1/2 – 1/2 – 3/2 + 1
  = -1 – 3/2 + 1
  = -3/2 + (1 – 1)
  = -3/2 + 0 = -3/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )