Toán Lớp 7: 3 lớp 7A,7B,7C đi lao động trồng cây biết rằng số cây trồng được của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 2,3,4 và tổng số cây của 3 lớp trồng được

Question

Toán Lớp 7: 3 lớp 7A,7B,7C đi lao động trồng cây biết rằng số cây trồng được của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 2,3,4 và tổng số cây của 3 lớp trồng được là 72 cây . Tính số cây trông được của mỗi lớp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-15T18:11:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cây 7A , 7B , 7C trồng được lần lượt là : a ; b ; c (a ; b ; c ∈ N**)
  Theo bài ra ta có :
  ⇒ a/2 = b/3 = c/4 = (a + b + c)/(2 + 3 + 4) = 72/9 = 8
  ** a/2 = 8 ⇒ a = 16
  ** b/3 = 8 ⇒ b = 24
  ** c/4 = 8 ⇒ c = 32
  Vậy số cây 7A , 7B , 7C trồng được lần lượt là : 16 ; 24 ; 32 cây

 2. Giải đáp:
  Lớp 7A : 16 cây
  Lớp 7B : 24 cây
  Lớp 7C : 32 cây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Gọi số cây lớp 7A,7B,7C trồng được lần lượt là a,b,c
  Theo đề ra ta có : a + b + c = 72
  a/2 = b/3 = c/4
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/2 = b/3 = c/4 = {a+b+c)/{2 + 3 + 4} = 72/9 = 8
  ⇒ {(a = 2 · 8 = 16),(b = 3 · 8 = 24),(c = 4 · 8 = 32):}
  Vậy số cây trồng được của 
  Lớp 7A : 16 cây
  Lớp 7B : 24 cây
  Lớp 7C : 32 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )