Toán Lớp 7: x/2=y/3;y/4=z/5 và x^2-y^2=-16 KHÔNG SAO CHÉP MẠNG

Question

Toán Lớp 7: x/2=y/3;y/4=z/5 và x^2-y^2=-16
KHÔNG SAO CHÉP MẠNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 ngày 2022-06-17T10:43:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: x/2 = y/3 => x/8 = y/12
              y/4 = z/5 => y/12 = z/15
  => x/8 = y/12 = z/15
  -Đặt x=8k
          y=12k
          z=15k
  -Ta có: (8k)^2 – (12k)^2 = -16
  => k^2 . ( 64 – 144 ) = -16
  => k^2 = 16 : 80
  => k^2 = 1/5
  -Ta thấy 1/5 không thể là bình phương của các số thuộc tập hợp Q
  => k in ∅
  => x,y,z không nhận được giá trị nào thỏa mãn.

 2. Answer
  $\text{Ta có:}$
  x/2 = y/3 ; y/4 = z/5
  => x/2 . 1/4 = y/3 . 1/4 ; y/4 . 1/3 = z/5 . 1/3
  => x/8 = y/12 ; y/12 = z/15
  => x/8 = y/12 = z/15
  $\text{Đặt}$ x/8 = y/12 = z/15 = k
  => $\begin{cases} x=8k\\y=12k\\z=15k \end{cases}$
  $\text{Mà}$ x^{2} – y^{2} = -16
  => (8k)^{2} – (12k)^{2} = -16
  => 64k^{2} – 144k^{2} = -16
  => -80k^{2} = -16
  => k^{2} = -16 : (-80)
  => k^{2} = 1/5
  $\text{Vì}$ k^{2} \ne 1/5 $\text{nên}$ k \in \emptyset
  => $\text{Ta không tìm được}$ x , y , z
  $\text{Vậy không tìm được giá trị của}$ x , y , z
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )