Toán Lớp 7: x/2=8/x. Giải nhanh giúp mình với cảm ưn

Question

Toán Lớp 7: x/2=8/x. Giải nhanh giúp mình với cảm ưn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-06-11T08:06:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x/2 = 8/x
  -> x x = 2 . 8
  x^2 = 16
  x^2 = (±4)^2
  => x = ±4
  Vậy x = ±4
   

 2. x/2=8/x=>x^{2}=2.8=16
  Mà : 16=4^{2}=(-4)^2
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x^2=4^2\\x^2=(-4)^2\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-4\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )