Toán Lớp 7: |x-12|-3 = 2014 giúp mnk với

Question

Toán Lớp 7: |x-12|-3 = 2014
giúp mnk với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 5 ngày 2022-06-17T08:30:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   |x-12|-3 = 2014
  |x-12| = 2014 + 3
  |x-12| = 2017
  x-12 = 2017
  x=2017 + 12
  x=2029
  x-12 = -2027
  x=-2027 + 12
  x=-2005
  vậy x\in{2029;-2005}

 2. | x- 12 | – 3 = 2014
  I x -12 I      = 2014+3
  l x – 12 l     = 2017
  (=) x-12 = 2017               hoặc      x-12 = -2017
        x      = 2017 + 12                     x      = -2017 + 12
        x      = 2029                             x       = -2005
              Vậy x = 2029 và -2005
  .
  mthu.
  xin 5* và hay nhất!
       

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )