Toán Lớp 6: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt ke các phần tử C={x thuộc N|x chia hết cho 8,x chia hết cho 18, x chia hết cho 30 ,x<1000} D={x thu

Question

Toán Lớp 6: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt ke các phần tử
C={x thuộc N|x chia hết cho 8,x chia hết cho 18, x chia hết cho 30 ,x<1000} D={x thuộc Z |-3 lớn hơn hoặc bằng x < 5}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 4 tuần 2022-04-13T09:16:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   x vdots 18 , x vdots 8 , x vdots 30 

  => x in BC_{(8;18;30)} = {360 ; 720 ;….}

  Mà x < 1000 

  => x in {360 ; 720}

  Vậy C = {360 ; 720} 

  -3 ≤ x < 5 ( sửa lại đề)

  Mà x in Z

  => x in { – 3 ; -2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} 

  Vậy D = {- 3; – 2; – 1; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )