Toán Lớp 6: viết biểu thức diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật(hình dưới) theo a,b,c.Tính giá trị của biểu thức sau khi:a=5 cm,b=4 cm,c= 3 cm

Question

Toán Lớp 6: viết biểu thức diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật(hình dưới) theo a,b,c.Tính giá trị của biểu thức sau khi:a=5 cm,b=4 cm,c= 3 cm., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 1 tháng 2022-12-22T11:26:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $S_{tp}$ = $x_{xq}$ + 2$S_{đáy}$ = 2(a+b)c + 2ab
  Trong đó a, b là độ dài 2 cạnh đáy, c là chiều cao
          Giá trị biểu thức là: 2(a+b)c+2ab
                                       = 2(5+4)3+2.5.4
                                        = 94
  Hay diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật= 94 $cm^{2}$ 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Công thức:Stp =Sxq+2S đáy=2(a+b)c + 2ab
  Diện tích xung quanh là
  Sxq=2.(5+4).3=54(cm²)
  Diện tích 2 đấy là
  2(5.4)=40(cm²)
  Diện tích toàn phần là
  Stp =Sxq+2S đáy=54+40=94(cm²)
    
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )