Toán Lớp 6: Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: 15,3 cm; 24,4 cm; 18,7 cm và 9,1 cm .Đ

Question

Toán Lớp 6: Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: 15,3 cm; 24,4 cm; 18,7 cm và 9,1 cm .ĐCNN của thước đó là:

A. 1 mm B. 2 mm

C. 3 mm khtn D. 4 mm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 4 ngày 2022-06-18T19:42:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A. 1 mm
  Vì nếu là 2 mm thì sẽ không thể có được 18, 7 cm ( Vì 18,7 cancel{vdots} 2 )
  Nếu là 3 mm thì sẽ không thể có được 18, 7 cm và 9, 1 ( Vì 18, 7   và   9,1 cancel{vdots} 3)
  Nếu là 4 mm thì sẽ không thể có được 15, 3 cm; 18, 7 cm và 9, 1 cm ( Vì ba số này cancel{vdots} 4 )
  $\text{=> Chọn đáp án A. 1 mm là hợp lí nhất}$ 
  #Chúc bạn học tốt
  #Hội người chán đời
  $\color{orange}{\text{ @HươngYang}}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A 1mm 
  vì 1 mm mới do đúng đc các số như thế thôi
  xiin hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )