Toán Lớp 6: Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích học Toán, 60 học sinh thích học Văn. Nếu có 5 học sinh không thích học cả Toán và Văn thì

Question

Toán Lớp 6: Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích học Toán, 60 học
sinh thích học Văn. Nếu có 5 học sinh không thích học cả Toán và Văn thì có bao
nhiêu học sinh thích cả hai môn Văn và Toán, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-22T04:45:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số học sinh thích toán hoặc Văn là :
  100−5=95(học sinh)
  Số học sinh thích toán hoặc văn là :
  75+60=135(học sinh)
  Số học sinh thích cả toán và văn là :
  135−95=40(học sinh)
   

 2. Giải đáp:
   40 em
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số học sinh thích Toán hoặc thích Văn là:
  100 – 5 = 95 (em)
  Số học sinh thích Toán hoặc thích văn là:
  75 + 60 = 135 (em)
  Số học sinh thích cả thích Toán và thích Văn là:
  135 – 95 =40 (em)
  Đáp số: 40 em

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )