Toán Lớp 6: Trong các phân số sau 4 − 9 ; − 4 5 ; 0 11 ; − 1 − 3 phân số có giá trị lớn nhất là: A. − 4 5 B. 0 11 C. − 1 − 3 D. 4 − 9

Question

Toán Lớp 6: Trong các phân số sau 4 − 9 ; − 4 5 ; 0 11 ; − 1 − 3 phân số có giá trị lớn nhất là: A. − 4 5 B. 0 11 C. − 1 − 3 D. 4 − 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tháng 2022-12-19T11:51:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4/(-9);-4/5;0/11;-1/-3
  xét thấy 4/-9 ; -4/5 < 0
  0/11 = 0
  -1/-3 = 1/3 > 0
  vậy phân số lớn nhất là -1/-3
  chọn c
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong các phân số sau 4/ − 9 ; − 4/ 5 ; 0 /11 ; − 1/ − 3 phân số có giá trị lớn nhất là:
  A. − 4 /5
  B. 0/ 11
  C. − 1 /− 3
  D. 4 /− 9
  phân số có giá trị lớn nhất là -1/-3
  vì các số kia đều có kết quả âm  mà -1/-3 bằng 0,… nên nó lớn nhất
  vậy chọn C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )