Toán Lớp 6: Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 5 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của th

Question

Toán Lớp 6: Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 5 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là:

A. GHĐ 30cm; ĐCNN 0 cm.

B. GHĐ 30cm; ĐCNN 2 mm.

C. GHĐ 30cm; ĐCNN 1 mm.

D. GHĐ 30 cm; ĐCNN 5 mm.
Khtn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 16 phút 2022-06-18T20:19:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: C
  ĐCNN là 1mm vì
  Từ số 0 – 1 theo đơn vị cm có 5 vạch
  mà dưới cm là mm
  ⇒ ĐCNN: 1mm  

 2. Giới hạn đo là : 30 cm
  Từ vạch 0 đến 1 có khảng cách là 1 cm được chia làm 10 phần bằng nhau
  => Độ chia nhỏ nhất của thước là : 1:10 = 0,1 ( cm )
                                                                =1mm
  Vậy chọn đáp án : C      
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )