Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí: a) (125).(-134).(-8); b) 12.(-27) + 12.(-73); c) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019).

Question

Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí:
a) (125).(-134).(-8);
b) 12.(-27) + 12.(-73);
c) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-20T11:35:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (125).(-134).(-8)
  = [125.(-8)].(-134)
  = (-1000).(-134)
  = 134 000.
  b) 12.(-27) + 12.(-73)
  = 12.[(-27) + (-73)]
  = 12. (-100)
  = – 1 200.
  c) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019)
  = 4.1 930 + 4.2 019 + 4.(-2 019)
  = 4.1 930 + [4.2 019 + 4.(-2 019)]
  = 4.1 930 + 4.[2019 + (-2 019)]
  = 4.1 930 + 4.0
  = 7 720.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{a) (125) . (-134) . (-8)}
  \text{= [125 . (-8)] . (-134)}
  $\text{= (-1000) . (-134)}$
  $\text{= 134 000}$
  $\text{b) 12 . (-27) + 12 . (-73)}$
  $\text{= 12 . [(-27) + (-73)]}$
  $\text{= 12 . (-100)}$
  \text{= – 1 200}
  $\text{c) 4 . (1 930 + 2 019) + 4 . (-2 019)}$
  \text{= 4.1 930 + 4 . 2 019 + 4 . (-2 019)}
  $\text= 4 . 1 930 + [4 . 2 019 + 4 . (-2 019)]{}$
  $\text{= 4 . 1 930 + 4 .[2019 + (-2 019)]}$
  $\text{= 4 . 1 930 + 4 . 0}$
  $\text{= 7 720}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )