Toán Lớp 6: Tính hợp lí: ( 52 – 16 – 34 ) – ( 52 – 34 ) -2003 + ( -21 + 75 + 2003 ) + 21

Question

Toán Lớp 6: Tính hợp lí:
( 52 – 16 – 34 ) – ( 52 – 34 )
-2003 + ( -21 + 75 + 2003 ) + 21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 33 phút 2022-05-01T01:22:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( 52 – 16 – 34 ) – ( 52 – 34 )
  = 52 – 16 – 34 – 52 + 34
  = ( 52 – 52 ) – 16 + ( -34 + 34 )
  = 0 – 16 + 0
  = -16
  $\text{ ______________________________ }$
  -2003 + ( -21 + 75 + 2003 ) + 21
  = -2003 – 21 + 75 + 2003 + 21
  = ( -2003 + 2003 ) + ( -21 + 21 ) + 75
  = 0 + 0 + 75
  = 75

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   (52-16-34)-(52-34
  =52-16-34-52+34
  =(52-52)+(-34+34)-16
  =0+0-16
  =-16
  ——————————————————-
  -2003+(-21+75+2003)+21
  =-2003+(-21)+75+2003+21
  =(-2003+2003)+(-21+21)+75
  =0+0+75
  =75

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )