Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n để 3n + 14 là bội của 3n – 2

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên n để 3n + 14 là bội của 3n – 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 46 phút 2022-06-07T07:57:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  $\\$
  \text{Vì} 3n+14 \text{là bội} của 3n-2
  =>3n+14\vdots 3n-2
  =>3n-2+16\vdots3n-2
  =>16\vdots3n-2
  =>3n-2\inƯ(16)
  =>3n-2\in{+-1;+-2;+-8;+-16}
  \text{Ta lập bảng giá trị như sau.}
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline 3n-2 &-1&1&-2&2&-8&8&-16&16\\\hline n &\dfrac{1}{3}&1&0&\dfrac{4}{3}&-2&\dfrac{10}{3}&-\dfrac{14}{3} & 6\\\hline\end{array}
  \text{Mà} n\inNN
  =>n\in{1;0;6}
  Vậy n\in{0;1;6} thì 3n+14 là bội của 3n-2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )