Toán Lớp 6: tìm số nguyên x biết: a)7:(x-1) b)(x-3).(x-5)

Question

Toán Lớp 6: tìm số nguyên x biết:
a)7:(x-1)
b)(x-3).(x-5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 7 ngày 2022-04-14T08:01:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 7 vdots (x-1)

  => (x-1) in Ư(7)={-7; -1; 1; 7}

  => x in {-6; 0; 2; 8}

  b) (x-3) vdots (x-5)

  => (x-5+2) vdots (x-5)

  => 2 vdots (x-5)

  => (x-5) in Ư(2)={-2; -1; 1; 2}

  => x in {3; 4; 6; 7}

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\textit{a) 7 $\vdots$ (x – 1)}$

  $\textit{→ Ư(7) = {-7;-1;1;7}}$

  $\textit{→ $x$ ∈ {-6;0;2;8}}$

  $\textit{b) (x – 3) $\vdots$ (x – 5)}$

  $\textit{→ ($x$ – 5 + 2) $\vdots$ ($x$ – 5}$

  $\textit{→ 2 $\vdots$ (x – 5)}$

  $\textit{→ Ư(2) = {-2;-1;1;2}}$

  $\textit{$x$ ∈ {3;4;6;7}}$

  $\textit{N hắc ám}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )