Toán Lớp 6: Tìm x nguyên là bội của 7 và -35

Question

Toán Lớp 6: Tìm x nguyên là bội của 7 và -35

in progress 0
Chi Mai 1 tuần 2022-04-13T19:51:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì x \in B(7)
  mà -35<x<42
  =>x \in {0,-28,-21,-14,-7,14,21,28,25}
  Vậy x \in {0,-28,-21,-14,-7,14,21,28,25}
   

 2. Giải đáp:
  x ∈ { – 28 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 }
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  B(7) = {…; – 35 ; – 28 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ;…}
  Vì + x ∈ B(7)
  Mà – 35 < x < 42
  => x ∈ { – 28 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 }
  Vậy x ∈ { – 28 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )