Toán Lớp 6: Tìm cặp số tự nhiên x,y biết (x+5).(y-3)=15 Giúp em với ạ☺☺

Question

Toán Lớp 6: Tìm cặp số tự nhiên x,y biết (x+5).(y-3)=15
Giúp em với ạ☺☺, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 3 ngày 2022-05-01T15:04:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer

  Vì x , y \in NN nên x + 5 ; y – 3 \in NN

  => x + 5 ; y – 3 \in Ư(15) = {1 ; 3 ; 5 ; 15}

  Lập bảng giá trị:

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x + 5&1&3&5&15\\\hline y – 3&15&5&3&1\\\hline x&-4&-2&0&10\\\hline y&18&8&6&4\\\hline \text{Thử lại}&\text{KTM}&\text{KTM}&\text{TM}&\text{TM}\\\hline\end{array}$

  Vậy (x , y) = (0 , 6) ; (10 , 4)

 2. $\text{(x+5)(y-3)=15}$

  $\text{⇒y=$\dfrac{15}{x+5}$+3}$

  $\text{Vì x,y∈N⇒x∈Ư(15)={±1;±3;±5;±15}}$

  $\text{⇒x={-4;-2;0;10;-20;-10;-8;-6}}$

  $\text{Vì x∈N}$

  $\text{⇒x={0,10}}$

  $\text{⇒y={6;4}}$

  $\text{Vậy các cặp x,y thỏa mãn là{0;10} và {6;4}}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )