Toán Lớp 6: Tìm X biết :X : 5 + x : 0,125 = 9,87 và làm ra, ko được làm tắt

Question

Toán Lớp 6: Tìm X biết :X : 5 + x : 0,125 = 9,87
và làm ra, ko được làm tắt, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 6 tháng 2022-06-19T03:37:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x : 5 + x : 0,125 = 9,87
  x xx 0,2 + x xx 8 = 9,87
  x xx (0,2 + 8) = 9,87
  x xx 8,2 = 9,87
  x = 9,87 : 8,2
  x = 987/820
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x : 5 + x : 0,125 = 9,87
  x × 0,2  + x ×  8   = 9,87
  x × ( 0,2 + 8 )              = 9,87
  x ×    8,2                    = 9,87
   x                                  = 9,87 : 8,2 
   x                                  =   987/820
  @Trung

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )