Toán Lớp 6: thêm giấu ngoặc rồi tính: -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – — 200

Question

Toán Lớp 6: thêm giấu ngoặc rồi tính: -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – ….- 200, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 3 tuần 2022-06-04T13:06:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – … – 200
  = -(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +…+ 200)
  = -{(200 + 1)*200}/2
  = -{201*200}/2
  = -201*100
  = -20100

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -1-2-3-4-5-6-7-8-….-200
  =(-1-200)+(-2-199)+(-3-198)+….+(-100-101)
  =-201-201-201-…-201     (có 100 số -201)
  =-201×100
  =-20100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )