Toán Lớp 6: Quyết đinnhj là sẽ cố cày 5000 điểm tạo nhóm rồi cho 1 người xứng đáng do tui bình chọn nên=-. làm đi nha 1234+8694X109+8

Question

Toán Lớp 6: Quyết đinnhj là sẽ cố cày 5000 điểm tạo nhóm rồi cho 1 người xứng đáng do tui bình chọn nên……………..
làm đi nha
1234+8694X109+8643+8457, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 1 tháng 2022-12-22T02:21:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{1234 + 8694 x 109 +8643 +8457}$
  $\text{=1234 + 947 646 +(8643 + 8457)}$
  $\text{=1234+947 646+ 17 100}$
  $\text{=965 980}$
   

 2. Giải đáp: 965980
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 1234 + 8694 x 109 + 8643 + 8457
                                       = 1234 + 947646 + 8643 + 8457
                                       = 948880 + 17100
                                       = 965980
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )