Toán Lớp 6: Nếu 5 con mèo có thể bắt 5 con chuột trong 5 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 100 con chuột trong 100 phút?

Question

Toán Lớp 6: Nếu 5 con mèo có thể bắt 5 con chuột trong 5 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 100 con chuột trong 100 phút?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tuần 2022-06-15T02:32:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vẫn là 5 con chuột 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 5 con mèo có thể bắt số chuột này trong suốt 100 phút mà không cần nhều hơn 
  @muoiakiramobile
  #xinctlhn

 2. Giải đáp:
   5 con mèo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  1 con mèo bắt 1 con chuột hết 5 phút
  Vậy 1 con mèo bắt 100 con chuột mất 500 phút
  ⇒ cần số mèo là:
    500 : 100 × 1 = 5 (con mèo)
              Đáp số: 5 con mèo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )