Toán Lớp 6: Một vườn hoa có dạng hình thoi có độ dài là hai đường chéo 18m và 14m. Tính diện tích vườn hoa đó

Question

Toán Lớp 6: Một vườn hoa có dạng hình thoi có độ dài là hai đường chéo 18m và 14m. Tính diện tích vườn hoa đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 47 phút 2022-06-04T10:45:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích vườn hoa đó là :
  1/2. 18. 14 = 126 ( m^2)
  Công thức :
  S  hình  thoi  = 1/2. m. n
  S  hình  thoi  = ( m. n)/2
  Với m và n là hai đường chéo
   

 2. Diện tích hình thoi là:
  (18 xx 14) : 2 = 126(m^2)
  Đáp số : 126m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )