Toán Lớp 6: Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi thăm quan vảo tàng nếu xếp số học sinh đó vào xe 30,42,45 chỗ đều thấy thừa 2 học sinh. Tính số

Question

Toán Lớp 6: Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi thăm quan vảo tàng nếu xếp số học sinh đó vào xe 30,42,45 chỗ đều thấy thừa 2 học sinh. Tính số học sinh đi thăm quan viện bảo tàng biết số hóc ịn trường khoảng 1200 đến 1400, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-06-19T04:48:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh trường đó là x (x ∈ N**)
  Ta có :
  30 \vdots x – 2
  42 \vdots x – 2
  45 \vdots x – 2
  30 = 2 . 3 . 5
  42 = 2 . 3 . 7
  45 = 3^2 . 5
  BCN N(30; 42; 45) = 3^2 . 2 . 5 . 7 = 630
  => BC(30; 42; 45) = B(630) = {0; 630; 1260; 1890; …}
  Mà 1200 < x – 2 < 1400
  x – 2 = {1260}
  => x = 1260 + 2 = 1262
  Vậy số học sinh trường đó là 1262 học sinh

 2. Gọi số học sinh cần tìm là x
  Ta có : x chia cho 30 ; 42 ; 45 đều thừa 2 
  → x – 2 chia hết cho 30 ; 42 ; 45
  → x – 2 ∈ BC ( 30 ; 42 ; 45 )
  30 = 2 x 3 x 5
  42 = 2 x 3 x 7 
  45 = 3 mũ 2 x 5
  BCNN ( 30 ; 42 ; 45 ) = 2 x 3 mũ 2 x 5 x 7 = 630
  x – 2 = BC ( 30 ; 42 ; 45 ) = B ( 630 ) = { 0 ; 630 ; 1260 ; 1890 ; … }
  Ta có : 1200 ≤ x ≤ 1400
  → 1198 ≤ x – 2 ≤ 1398
  → x – 2 = 1260
  x = 1262
  Vậy số hs trường đó là 1262 hs
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )