Toán Lớp 6: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số quyển sách đó biết rằng số quyển sách trong

Question

Toán Lớp 6: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số quyển sách đó biết rằng số quyển sách trong khoảng từ 100 đến 150 quyển., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 5 ngày 2022-06-18T17:38:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cuốn sách là  (cuốn) 
   nếu xếp thành từng bó  quyển,12 quyển hoặc quyển đều vừa đủ bó
  Nên  chia hết cho 
   là 
  Ta có:
               
  BCNN
  {60;120;180;…}
  Mà 
  Vậy  hay có  cuốn sách
   

 2. $#KOD$
  Gọi số quyển sách đó là x
  Theo đề bài:
  => xvdots10; xvdots12; xvdots15 (100 < x < 150)
  => BC(10; 12; 15)
  10 = 2 * 5
  12 = 3 * 2^2
  15 = 3 * 5
  => BCNNNN(10; 12; 15) = 5 * 2^2 * 3 = 60
  => BC(10; 12; 15)in{0; 60; 120; 180; …}
  Vì số sách trong khoảng từ 100 đến 150
  => Có 120 quyển sách đó

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )