Toán Lớp 6: Một người đi xe máy từ A với vận tốc 36 km h và sau 1 và 1/2 giờ thì đến b hỏi một người khách đi xe đạp từ A đến B với vận tốc bằng 1/

Question

Toán Lớp 6: Một người đi xe máy từ A với vận tốc 36 km h và sau 1 và 1/2 giờ thì đến b hỏi một người khách đi xe đạp từ A đến B với vận tốc bằng 1/3 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết quãng đường AB ? Giúp mình với Mk vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-12-21T00:28:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
           Đổi: 1 1/2 giờ = 1,5 giờ
    Quãng đường AB dài là:
        36 × 1,5 = 54(km)
    Vận tốc của người đi xe đạp là:
         36 × 1/3 = 12 (km/giờ)
     Người đi xe đạp đó đi cả quảng đường là:
           54 : 12 = 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút
                         Đáp số: 4 giờ 30 phút

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1 1/2 = 3/2 giờ
  Quãng đường AB dài là:
          36 xx 3/2 = 54 (km)
  Vận tốc người đi xe đạp là:
           36 xx 1/3 = 12 (km/h)
  Thời gian người đi xe đạp đi hét quãng đường AB là:
           54 : 12 = 4,5 (giờ)
                  Đáp số: 4,5 giờ

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )