Toán Lớp 6: một hình thoi có cu vi là 36 cm độ dài cạnh là

Question

Toán Lớp 6: một hình thoi có cu vi là 36 cm độ dài cạnh là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 37 phút 2022-06-11T14:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi chu vi hình thoi là P ; độ dài cạnh hình thoi là a ta có :
  $P$ $=$ $a$ $.$ $4$
  Vậy cạnh của hình thoi đó dài là :
      $36:4=9(cm)$
           Đáp số : $9cm$
  # Xin hay nhất

 2. Giải đáp:
  $9$ cen-ti-mét.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một hình thoi có $4$ cạnh bằng nhau.
  Độ dài mỗi cạnh là:
      $36:4=9$ (cen-ti-mét).
           Vậy độ dài mỗi cạnh là $9$ cen-ti-mét.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )