Toán Lớp 6: Một gian phòng có nên hình chữ nhật với kích thước là 4m và 5m. Có cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 50cm và 1m và một cửa ra vào hình

Question

Toán Lớp 6: Một gian phòng có nên hình chữ nhật với kích thước là 4m và 5m. Có cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 50cm và 1m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1m và 2m.
Ta coi gian phòng đạt chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 3 ngày 2022-04-19T07:55:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích nền nhà là :

  4 . 5 = 20 ( m^2 )

  Đổi 50cm = 0,5m

  Diện tích các cửa là :

  0,5 . 1 + 1 . 2 = 2,5 ( m^2 )

  Diện tích các cửa bằng :

  2,5 : 20 . 100% = 12,5%

  Vì 12,5% < 20% nên gian phòng trên không đạt mức chuẩn về ánh sáng

  Vậy gian phòng trên không đạt mức chuẩn về ánh sáng

  #dtkc

   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Đổi: $50cm = 0,5m$

   Diện tích nền phòng là:

  $4 . 5 = 20(m^2)$

  Diện tích cửa sổ là:
  $0,5 . 1 = 0,5(m^2)$

  Diện tích cửa ra vào là:
  $1 . 2 = 2(m^2)$

  Diện tích các cửa là:

  $2 + 0,5 = 2,5(m^2)$

  Tỷ lệ diện tích các cửa so với diện tích nền phòng là:
  $2,5 : 20 . 100 = 12,5\% < 20\%$

  Vậy gian phòng trên không đạt mức chuẩn về ánh sáng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )