Toán Lớp 6: không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh hai biểu thức: C = 137 . 454 + 206 và D = 453 . 138 – 110

Question

Toán Lớp 6: không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh hai biểu thức:
C = 137 . 454 + 206 và D = 453 . 138 – 110, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 6 tháng 2022-06-20T05:19:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  C = 137 . 454 + 206
  = 137 . ( 453 + 1) + 206
  = 137 . 453 + 137 + 206
  = 137 . 453 + 343
  D = 453 . 138 – 110
  = 453 . ( 137 + 1) – 110
  = 453 . 137 + 453 – 110
  = 453 . 137 + 343
  Vì 137 . 453 + 343 = 453 . 137 + 343
  Nên C = D
  #caty09

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  C = 137 . 454 + 206
  C = 137 . ( 453 + 1 ) + 206
  C = 137 . 453 + 137 + 206
  C = 137 . 453 + 343
  D = 453 . 138 – 110
  D = 453 . ( 137 + 1 ) – 110
  D = 453 . 137 + 453 – 110
  D = 453 . 137 + 343
  Mà 454 . 137 + 343 = 137 . 453 + 343
  => C = D
  Vậy C = D
  $#Vịt vàng$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )