Toán Lớp 6: hãy tìm hiệu của phép trừ sau TANVAN – VANTAN ***8** TRONG ĐÓ *VÀ CÁC CHỮ LÀ CÁC CHỮ SỐ

Question

Toán Lớp 6: hãy tìm hiệu của phép trừ sau
TANVAN

VANTAN
***8**
TRONG ĐÓ *VÀ CÁC CHỮ LÀ CÁC CHỮ SỐ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tháng 2022-03-19T01:26:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  dễ thấy rằng chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục của hiệu là 0

   Mà T>V nên từ cột hàng nghìn suy ra chữ số hàng nghìn của hiệu là 9 

  Từ đó cũng có chữ số hàng vạn là 9

  vì tổng các chữ số của số bị trừ và số trừ và số trừ bằng nhau nên hiệu của hai số này pải chia hết cho 9 

  ta có: 

  *99800:9=>*+9+9+8+0+0=*+26:9

  =>*=1

  vậy hiệu cần tìm là 199800

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )