Toán Lớp 6: Giúp mình bài này ạ Học sinh lớp 6A khi xếp thành 4;5;8 đều của đủ hàng . Hỏi số học sinh lớp 6C là bao nhiêu biết rằng số học

Question

Toán Lớp 6: Giúp mình bài này ạ
Học sinh lớp 6A khi xếp thành 4;5;8 đều của đủ hàng . Hỏi số học sinh lớp 6C là bao nhiêu biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-06-11T06:58:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh lớp 6C là x( bạn ,x£ N*)
  Theo bài ra,ta có : x chia hết cho 4, x chia hết cho 5, x chia hết cho 8.Vậy x là BC (4,5,8)
  Ta có 4=2^2
  5 =5
  8 = 2^3
  => BCNN(4,5,8)=2^3×5=40
  => x £ { 0;40;80;…}
  Mà số học sinh nhỏ hơn 45 nên x< 45 =>x=40
  Vậy số học sinh lớp 6C là 40 học sinh
  Bạn có thể thấy chia hết cho thành dấu chia hết nhé

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh của lớp 6A là x (x ∈ N**)
  Khi xếp thành 4;5;8 đều của đủ hàng
  ⇒ x ∈ BC(4 ; 5 ; 8)
  Ta có
  4 = 2^2
  5 = 1 . 5
  8 = 2^3
  ⇒ BCNNNN(4;5;8) = 2^3 . 1 . 5 = 40
  ⇒ BC(4;5;8) = {0;40;80;…}
  Vì x < 45
  ⇒ x = 40
  Vậy số học sinh lớp 6A là 40 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )