Toán Lớp 6: Giúp em với, làm thế nào để phân tích một số tự nhiên ra số mũ, ví dụ như 8=2 mũ 3 thì các số lớn thì làm sao

Question

Toán Lớp 6: Giúp em với, làm thế nào để phân tích một số tự nhiên ra số mũ, ví dụ như 8=2 mũ 3 thì các số lớn thì làm sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 34 phút 2022-06-20T20:30:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. VD 8= 2³ vì 2×2×2 thì = 8 nên 8= 2³
    VD 9=3² vì 3×3 = 9 nên 9=3² hiểu ko

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )